Politica GDPR

Politica de Securitate a AOCAR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociația Organismelor de Certificare Acreditate din Romania, AOCAR, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

  • dreptul de a obţine de la AOCAR, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de AOCAR;
  • dreptul de a obţine de la AOCAR, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • dreptul de a obţine de la AOCAR, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • dreptul de a obţine de la AOCAR,la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

 

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Organismele de Certificare Acreditate din Romania membre ale asociatiei au AUTORIZAT AOCAR pentru:

 

  • Prelucrarea datelor personale indicate in formularul de adeziune, inclusiv orice comunicare si difuzare a acestora, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  • Utilizarea siglei societatii/organismelor si/ sau imaginilor furnizate AOCAR, in scopuri de comunicare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     AOCAR utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conform cerinţelor Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, AOCAR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dvs, ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: participarea la cursuri/workshop-uri/evenimente organizate de AOCAR/terti, înscrierea ca membru în cadrul AOCAR, înregistrarea pe site-ul deținut de AOCAR. Datele sunt colectate exclusiv cu acordul persoanelor vizate. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către AOCAR persoanei/Organismului de certificare/Inspectie în cauză.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AOCAR şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai AOCAR, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa de email office@aocar.ro.

Aceasta Politica a fost aprobata de Presedintele in exercitiu al AOCAR.

18.05.2018